POSTACADEMISCHE CURSUS ‘DIAGNOSTIEK VAN DYSCALCULIE’ 
Cursusnaam: ‘Dyscalculie: theorie, empirie, diagnostiek en behandeling’

(Cursus-ID: 342461)

VOOR WIE

 • NVO basisorthopedagogen met basisaantekening diagnostiek en NIP-psychologen met BAPD
 • met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen

Voor de huiswerkopdrachten moet u in uw werksituatie een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren bij een kind/jeugdige met rekenproblemen.

DOEL
Na afloop van deze cursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • het diagnosticeren van dyscalculie op onderkennend en verklarend niveau bij eenvoudige en complexe casuïstiek (o.a. comorbiditeit)
 • het stellen van een indicatie-analyse en het bieden van praktische adviezen aan school, RT en behandelaar
 • huidige stand van zaken omtrent wet- en regelgeving

PROGRAMMA
De cursus omvat vijf bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt van 10:00 uur tot 15:30 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • theorie en empirie van de normale en verstoorde rekenontwikkeling
 • relatie dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen
 • diagnostiek bij dyscalculie (HGD én HTM): de onderkennende, verklarende en indicerende diagnostiek
 • format diagnostiekverslag ten behoeve van registratie diagnosticus dyscalculie
 • schoolgericht advies, dyscalculiebeleid en de dyscalculieverklaring
 • wet- en regelgeving bij dyscalculie

WERKWIJZE
De cursus bestaat uit presentaties door de docenten, videofragmenten, korte oefeningen en intervisie. U werkt gedurende de cursus stapsgewijs aan uw eigen casus en u ontvangt via herhaalde intervisie uitgebreid feedback. U moet rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur literatuurstudie en 6 uur huiswerk per cursusbijeenkomst.

Het minimum en maximum aantal deelnemers is 16.

LITERATUUR

 • Van Luit, J.E.H. & Mönch, M.E. (2020, 3e volledig herziene editie). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0. Doetinchem: Graviant. U dient de beschikking te hebben over dit boek. U kunt het boek bestellen via: www.graviant.nl
 • Cursusmap met alle in de cursus getoonde slides en verdere achtergrondinformatie. U krijgt deze map bij aanvang van de cursus.

DOCENTEN

 • Prof.dr. J.E.H. (Hans) van Luit, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht (coördinerend docent)
 • Drs. E. (Elle) Ankone, NVO Orthopedagoog-Generalist, Postmaster Orthopedagoog SKJ, NVRG relatie- en gezinstherapeut, Onderwijskundige en eigenaar/regiebehandelaar van Praktijk De Engh, Soest
 • Drs. J.P.J. (Jojanneke) van der Beek, NVO Orthopedagoog-Generalist bij praktijk ICU in Utrecht, docent Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht
 • Drs. J.C.E.M. (Hanneke) Besseler, NVO Orthopedagoog-Generalist / Postmaster Orthopedagoog SKJ, gedragsdeskundige bij Praktijk De Engh, Soest en bij KOOS, Utrecht

TOETSING, EVALUATIE, CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE
De toetsing vindt plaats met een schriftelijke huiswerkopdracht (het diagnostiekverslag van uw eigen casus), die u uiterlijk een maand na afloop van de cursus moet inleveren. U ontvangt een certificaat op basis van voldoende resultaat voor de toetsopdracht, aanwezigheid (minimaal 90%) en actieve deelname. Aan het einde van de cursus wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Accreditatie voor (her)registratie NVO Orthopedagoog-Generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J/OG) is toegekend:

 • K&J/OG-diagnostiek         17 punten
 • K&J/OG-behandeling         4 punten
 • K&J/OG-overige taken       2 punten
 • K&J/OG-herregistratie     23 punten

Accreditatie voor Eerstelijnspsycholoog (ELP) NIP is toegekend:

 • ELP-diagnostiek       24 punten
 • ELP-behandeling      6 punten
 • ELP-overig                 4,5 punten

De door K&J/OG toegekende accreditatiepunten kunnen voor hetzelfde aantal studiepunten/studie-uren ook gebruikt worden voor de SKJ-herregistratie.

NB: Hierboven staat het aantal accreditatiepunten dat wordt afgegeven door de beroepsverenigingen. Tijdens de cursus is echter vaak gebleken dat de cursus meer tijd kost en als intensief wordt ervaren. Houdt u hier rekening mee bij de aanmelding.

DATA EN TIJDEN

 • cursus september 2020 – januari 2021 (startgarantie)

vrijdag 10:00 uur – 15:30 uur (inclusief lunchpauze van 30 minuten)

data: 25/9, 30/10, 11/12, 8/1, 29/1 (feedback)

 • cursus september 2021 – februari 2022

vrijdag 10:00 uur – 15:30 uur (inclusief lunchpauze van 30 minuten)

data: 24/9, 5/11, 17/12, 14/1, 4/2 (feedback)

Aanmelden

PLAATS
Clubhuis SV Kampong, Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ, Utrecht (kaart)
Telefoon clubhuis: 030-2006014

KOSTEN
€ 937,75 INCLUSIEF BTW, LUNCH, KOFFIE/THEE EN CURSUSMAP EN EXCLUSIEF BOEK
(€ 775,- exclusief btw).

Betalingsvoorwaarden:
– 2 weken voor aanvang cursus dient het gehele lesgeld voldaan te zijn;
– restitutie bij annuleren is na 2 weken voor aanvang van de cursus niet meer mogelijk.

VRAGEN?
info@kwaliteitsinstituutdyscalculie.nl