POSTACADEMISCHE CURSUS ‘DIAGNOSTIEK VAN DYSCALCULIE’ 
Cursusnaam: ‘Dyscalculie: theorie, empirie, diagnostiek en behandeling’

VOOR WIE

 • orthopedagogen, psychologen, NVO Orthopedagoog-Generalisten, GZ-Psychologen en Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen

Voor de huiswerkopdrachten moet u in uw werksituatie een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren bij een kind/jeugdige met rekenproblemen.

DOEL
Na afloop van deze cursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • het diagnosticeren van dyscalculie op onderkennend en verklarend niveau bij eenvoudige en complexe casuïstiek (o.a. comorbiditeit)
 • het stellen van een indicatie-analyse en het bieden van praktische adviezen aan school, RT en behandelaar
 • huidige stand van zaken omtrent wet- en regelgeving

PROGRAMMA
De cursus omvat vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt van 9:30 uur tot 16:15 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • theorie en empirie van de normale en verstoorde rekenontwikkeling
 • relatie dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen
 • diagnostiek bij dyscalculie (HGD én HTM): de onderkennende, verklarende en indicerende diagnostiek
 • format diagnostiekverslag ten behoeve van registratie diagnosticus dyscalculie
 • schoolgericht advies, dyscalculiebeleid en de dyscalculieverklaring
 • wet- en regelgeving bij dyscalculie

WERKWIJZE
De cursus bestaat uit presentaties door de docenten, videofragmenten, korte oefeningen en intervisie. U werkt gedurende de cursus stapsgewijs aan uw eigen casus en u ontvangt via herhaalde intervisie uitgebreid feedback. U moet rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur literatuurstudie en 6 uur huiswerk per cursusbijeenkomst.

Het maximum aantal deelnemers is 20.
Het minimum aantal deelnemers is 18.

LITERATUUR

 • Van Luit, J.E.H., Bloemert, J., Ganzinga, E.G., & Mönch, M.E. (2014, 2e herziene editie). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen. Doetinchem: Graviant. U dient de beschikking te hebben over dit boek. U kunt het boek bestellen via: www.graviant.nl
 • Cursusmap met alle in de cursus getoonde slides en verdere achtergrondinformatie. U krijgt deze map bij aanvang van de cursus.

DOCENTEN

TOETSING, EVALUATIE, CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE
De toetsing vindt plaats met een schriftelijke huiswerkopdracht (het diagnostiekverslag van uw eigen casus), die u uiterlijk een maand na afloop van de cursus moet inleveren. U ontvangt een certificaat op basis van voldoende resultaat voor de toetsopdracht, aanwezigheid (minimaal 90%) en actieve deelname. Aan het einde van de cursus wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Accreditatie voor (her)registratie NVO Orthopedagoog-Generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J/OG) is verleend:

 • K&J/OG-diagnostiek         15 punten
 • K&J/OG-behandeling         3 punten
 • K&J/OG-overige taken       3 punten
 • K&J/OG-herregistratie     21 punten

Accreditatie voor Eerstelijnspsycholoog NIP is verleend:

 • Eerstelijnspsychologie-diagnostiek     24 punten
 • Eerstelijnspsychologie-behandeling      6 punten
 • Eerstelijnspsychologie-overig           6 punten

De door K&J/OG toegekende accreditatiepunten kunnen voor hetzelfde aantal studiepunten/studie-uren ook gebruikt worden voor de SKJ-herregistratie.

 

DATA EN TIJDEN

 • cursus september 2019 – januari 2020

vrijdag 09:30 uur – 16:15 uur (inclusief lunchpauze van 45 minuten)

Aanmelden

PLAATS
Clubhuis SV Kampong, Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ, Utrecht (kaart)
Telefoon clubhuis: 030-2006014

KOSTEN
€ 937,75 INCLUSIEF BTW, LUNCH, KOFFIE/THEE EN CURSUSMAP EN EXCLUSIEF BOEK
(€ 775,- exclusief btw).

Betalingsvoorwaarden:
– 2 weken voor aanvang cursus dient het gehele lesgeld voldaan te zijn;
– restitutie bij annuleren is na 2 weken voor aanvang van de cursus niet meer mogelijk.

VRAGEN?
info@kwaliteitsinstituutdyscalculie.nl