POSTACADEMISCHE CURSUS ‘DIAGNOSTIEK VAN DYSCALCULIE’ 
Cursusnaam: ‘Dyscalculie: theorie, empirie, diagnostiek en behandeling’

(Cursus-ID: 342461)

VOOR WIE

 • NVO basisorthopedagogen met basisaantekening diagnostiek en NIP-psychologen met BAPD
 • met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen

Voor de huiswerkopdrachten moet u in uw werksituatie een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren bij een kind/jeugdige met rekenproblemen.

DOEL
Na afloop van deze cursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • het diagnosticeren van dyscalculie op onderkennend en verklarend niveau bij eenvoudige en complexe casuïstiek (o.a. comorbiditeit)
 • het stellen van een indicatie-analyse en het bieden van praktische adviezen aan school, RT en behandelaar
 • huidige stand van zaken omtrent wet- en regelgeving

PROGRAMMA
De cursus omvat vijf bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt van 10:00 uur tot 15:30 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • theorie en empirie van de normale en verstoorde rekenontwikkeling
 • relatie dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen
 • diagnostiek bij dyscalculie (HGD én HTM): de onderkennende, verklarende en indicerende diagnostiek
 • format diagnostiekverslag ten behoeve van registratie diagnosticus dyscalculie
 • schoolgericht advies, dyscalculiebeleid en de dyscalculieverklaring
 • wet- en regelgeving bij dyscalculie

WERKWIJZE
De cursus bestaat uit presentaties door de docenten, videofragmenten, korte oefeningen en intervisie. U werkt gedurende de cursus stapsgewijs aan uw eigen casus en u ontvangt via herhaalde intervisie uitgebreid feedback. U moet rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur literatuurstudie en 6 uur huiswerk per cursusbijeenkomst.

Het minimum en maximum aantal deelnemers is 16.

LITERATUUR

 • Van Luit, J.E.H., Bloemert, J., Ganzinga, E.G., & Mönch, M.E. (2014, 2e herziene editie). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen. Doetinchem: Graviant. U dient de beschikking te hebben over dit boek. U kunt het boek bestellen via: www.graviant.nl
 • Cursusmap met alle in de cursus getoonde slides en verdere achtergrondinformatie. U krijgt deze map bij aanvang van de cursus.

DOCENTEN

TOETSING, EVALUATIE, CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE
De toetsing vindt plaats met een schriftelijke huiswerkopdracht (het diagnostiekverslag van uw eigen casus), die u uiterlijk een maand na afloop van de cursus moet inleveren. U ontvangt een certificaat op basis van voldoende resultaat voor de toetsopdracht, aanwezigheid (minimaal 90%) en actieve deelname. Aan het einde van de cursus wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Accreditatie voor (her)registratie NVO Orthopedagoog-Generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J/OG) is toegekend:

 • K&J/OG-diagnostiek         17 punten
 • K&J/OG-behandeling         4 punten
 • K&J/OG-overige taken       2 punten
 • K&J/OG-herregistratie     23 punten

Accreditatie voor Eerstelijnspsycholoog (ELP) NIP is toegekend:

 • ELP-diagnostiek       24 punten
 • ELP-behandeling      6 punten
 • ELP-overig                 4,5 punten

De door K&J/OG toegekende accreditatiepunten kunnen voor hetzelfde aantal studiepunten/studie-uren ook gebruikt worden voor de SKJ-herregistratie.

NB: Hierboven staat het aantal accreditatiepunten dat wordt afgegeven door de beroepsverenigingen. Tijdens de cursus is echter vaak gebleken dat de cursus meer tijd kost en als intensief wordt ervaren. Houdt u hier rekening mee bij de aanmelding.

DATA EN TIJDEN

 • cursus september 2020 – januari 2021 (startgarantie)

vrijdag 10:00 uur – 15:30 uur (inclusief lunchpauze van 30 minuten)

data: 25/9, 30/10, 11/12, 8/1, 29/1 (feedback)

 • cursus september 2021 – februari 2022

vrijdag 10:00 uur – 15:30 uur (inclusief lunchpauze van 30 minuten)

data: 24/9, 5/11, 17/12, 14/1, 4/2 (feedback)

Aanmelden

PLAATS
Clubhuis SV Kampong, Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ, Utrecht (kaart)
Telefoon clubhuis: 030-2006014

KOSTEN
€ 937,75 INCLUSIEF BTW, LUNCH, KOFFIE/THEE EN CURSUSMAP EN EXCLUSIEF BOEK
(€ 775,- exclusief btw).

Betalingsvoorwaarden:
– 2 weken voor aanvang cursus dient het gehele lesgeld voldaan te zijn;
– restitutie bij annuleren is na 2 weken voor aanvang van de cursus niet meer mogelijk.

VRAGEN?
info@kwaliteitsinstituutdyscalculie.nl