POSTACADEMISCHE CURSUS ‘BEHANDELING VAN DYSCALCULIE’ 

Cursus-ID: 305636

VOOR WIE

 • orthopedagogen, psychologen, NVO Orthopedagoog-Generalisten, GZ-Psychologen en Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen

Voor de huiswerkopdrachten moet u in uw werksituatie éénmalig een behandelingoefening kunnen uitvoeren bij een kind/jeugdige met rekenproblemen.
Het ‘protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen’ wordt bekend verondersteld.

DOEL

Na afloop van deze behandelcursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • het indiceren en adviseren bij de classificatie ‘dyscalculie’
 • het stellen van een passend ontwikkelingsperspectief, concrete leerlijnen, concrete reken-wiskundedoelen en een passend ondersteuningskader (hulp op school, compenserende hulpmiddelen, toetsfaciliteiten), rekening houdend met de classificatie dyscalculie, eventuele comorbiditeit en relatief sterke en zwakke vaardigheden
 • het zelfstandig vormgeven en uitvoeren van een dyscalculiebehandeling bij complexe casuïstiek (bijv. comorbiditeit)
 • het regisseren en mediëren van de behandeling en begeleiding, uitgevoerd door derden

PROGRAMMA

De cursus omvat vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • indicatiestelling en advies
 • de gedragsdeskundige als gespecialiseerde behandelaar: o.a. verlengde diagnostiek bij complexe casuïstiek, formuleren van ontwikkelingsperspectief en concrete doelen, uitvoeren van taakanalyses, bieden van gespecialiseerde instructie, begeleide inoefening en feedback, comorbiditeit
 • de gedragsdeskundige als regisseur en adviseur van de behandeling: o.a. organisatie van de hulp op/buiten school, ontwikkelen en uitvoeren van een eigen leerlijn, hulpprogramma’s, overgang bao-vo en referentieniveaus, compenserende maatregelen en faciliteiten
 • format behandelplan en –verslag ten behoeve van registratie als behandelaar dyscalculie

WERKWIJZE

De cursus bestaat uit presentaties door de docenten, videofragmenten, korte oefeningen, casuïstiek en intervisie. U moet rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur literatuurstudie en 6 uur huiswerk per cursusbijeenkomst.

Het minimum en maximum aantal deelnemers is 16.

LITERATUUR

DOCENTEN

TOETSING, EVALUATIE, CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE

De toetsing vindt plaats met een schriftelijke opdracht tijdens de laatste bijeenkomst. U ontvangt een certificaat op basis van voldoende resultaat voor de toetsopdracht, aanwezigheid (minimaal 90%) en actieve deelname.

Accreditatie voor (her)registratie NVO Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is verleend:

Categorie Accreditatie-
punten
K&J/OG herregistratie  14
K&J/OG opleiding – behandeling  10
K&J/OG opleiding – diagnostiek  3
K&J/OG opleiding – overig taken  1

Accreditatie voor herregistratie Eerstelijnspsycholoog NIP is verleend:

 • Eerstelijnspsychologie-herregistratie     21 punten

De door K&J/OG toegekende accreditatiepunten kunnen voor hetzelfde aantal studiepunten/studie-uren ook gebruikt worden voor de SKJ-herregistratie.

Accreditatie voor bij-en nascholing VGCt is verleend:

 • VGCt-nascholing:     14 punten

Aan het einde van de cursus wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

DATA EN TIJDEN

cursus voorjaar 2021
maandag 16.00 – 20.00 uur
data: 1/3, 15/3, 29/3, 17/5 (feedback op casus)

Aanmelden

PLAATS
In verband met COVID-19 wordt de cursus volledig online gegeven.

KOSTEN
€ 484,00 inclusief 21% btw en cursusmap, exclusief boek (€400,- exclusief btw).

Betalingsvoorwaarden:
– 2 weken voor aanvang cursus dient het gehele lesgeld voldaan te zijn;
– restitutie bij annuleren is na 2 weken voor aanvang cursus niet meer mogelijk.