POSTACADEMISCHE CURSUS ‘BEHANDELING VAN DYSCALCULIE’ 

VOOR WIE

 • orthopedagogen, psychologen, NVO Orthopedagoog-Generalisten, GZ-Psychologen en Kinder- en Jeugdpsychologen NIP
 • met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen

Voor de huiswerkopdrachten moet u in uw werksituatie éénmalig een behandelingoefening kunnen uitvoeren bij een kind/jeugdige met rekenproblemen.
Het ‘protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor gedragsdeskundigen’ wordt bekend verondersteld.

DOEL
Na afloop van deze behandelcursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • het indiceren en adviseren bij de classificatie ‘dyscalculie’
 • het stellen van een passend ontwikkelingsperspectief, concrete leerlijnen, concrete reken-wiskundedoelen en een passend ondersteuningskader (hulp op school, compenserende hulpmiddelen, toetsfaciliteiten), rekening houdend met de classificatie dyscalculie, eventuele comorbiditeit en relatief sterke en zwakke vaardigheden
 • het zelfstandig vormgeven en uitvoeren van een dyscalculiebehandeling bij complexe casuïstiek (bijv. comorbiditeit)
 • het regisseren en mediëren van de behandeling en begeleiding, uitgevoerd door derden

PROGRAMMA
De cursus omvat vier bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • indicatiestelling en advies
 • de gedragsdeskundige als gespecialiseerde behandelaar: o.a. verlengde diagnostiek bij complexe casuïstiek, formuleren van ontwikkelingsperspectief en concrete doelen, uitvoeren van taakanalyses, bieden van gespecialiseerde instructie, begeleide inoefening en feedback, comorbiditeit
 • de gedragsdeskundige als regisseur en adviseur van de behandeling: o.a. organisatie van de hulp op/buiten school, ontwikkelen en uitvoeren van een eigen leerlijn, hulpprogramma’s, overgang bao-vo en referentieniveaus, compenserende maatregelen en faciliteiten
 • format behandelplan en –verslag ten behoeve van registratie als behandelaar dyscalculie

WERKWIJZE
De cursus bestaat uit presentaties door de docenten, videofragmenten, korte oefeningen, casuïstiek en intervisie. U moet rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur literatuurstudie en 6 uur huiswerk per cursusbijeenkomst.

Het minimum en tevens maximum aantal deelnemers is 20.

LITERATUUR

 • De volgende literatuur wordt bekend verondersteld: Van Luit, J.E.H., Bloemert, J., Ganzinga, E.G., & Mönch, M.E. (2014, 2e herziene editie). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen. Doetinchem: Graviant.
 • Cursusmap met alle in de cursus getoonde slides en verdere achtergrondinformatie. U krijgt deze map bij aanvang van de cursus.

DOCENTEN

TOETSING, EVALUATIE, CERTIFICAAT EN ACCREDITATIE
De toetsing vindt plaats met een schriftelijke opdracht tijdens de laatste bijeenkomst. U ontvangt een certificaat op basis van voldoende resultaat voor de toetsopdracht, aanwezigheid (minimaal 90%) en actieve deelname.
Accreditatie voor (her)registratie NVO Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is aangevraagd:

Categorie Accreditatie-
punten
K&J/OG herregistratie  14
K&J/OG opleiding – behandeling  10
K&J/OG opleiding – diagnostiek  3
K&J/OG opleiding – overig taken  1

Accreditatie voor herregistratie Eerstelijnspsycholoog NIP is verleend:

 • Eerstelijnspsychologie-herregistratie     21 punten

De door K&J/OG toegekende accreditatiepunten kunnen voor hetzelfde aantal studiepunten/studie-uren ook gebruikt worden voor de SKJ-herregistratie.

Accreditatie voor bij-en nascholing VGCt is verleend:

  • VGCt-nascholing:     14 punten

Aan het einde van de cursus wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

DATA EN TIJDEN

cursus juni-juli 2020
maandag 16.00 – 20.00 uur (inclusief broodmaaltijd van 17.30 – 18.00 uur)
data: 8/6, 22/6, 6/7

Aanmelden

PLAATS
Kantoor Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik.

KOSTEN
€ 484,00 INCLUSIEF BTW, KOFFIE/THEE EN CURSUSMAP EN EXCLUSIEF BOEK (€400,- exclusief btw).

Betalingsvoorwaarden:
– 2 weken voor aanvang cursus dient het gehele lesgeld voldaan te zijn;
– restitutie bij annuleren is na 2 weken voor aanvang cursus niet meer mogelijk.